Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2323252 obálek a 585616 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Malý obrazový průvodce dějinami Českobratrské církve evangelické

Autor: Fialová, Eva
Rok: 2008
ISBN: 9788070170915
NKP-CNB: nkc20081831811
OCLC Number: 298780588
OKCZID: 110168957

Citace (dle ČSN ISO 690):
FIALOVÁ, Eva. Malý obrazový průvodce dějinami Českobratrské církve evangelické. 1. vyd. Praha: Kalich, 2008, 86 s. ISBN 978-80-7017-091-5.


Anotace

 

Spojením dvou hlavních reformačních proudů, luterského a kalvínského, vznikla v prosinci roku 1918, bezprostředně po vzniku samostatného Československa, Českobratrská církev evangelická. V letošním roce dovrší tedy 90 let své existence. K tomuto jubileu připravila dr. Eva Fialová pozoruhodnou obrazovou knížku většího formátu, která si klade za cíl seznamovat v kostce s historií ČCE přímým prostřednictvím obrazového materiálu i zásadních textů z archivních pramenů a ve všech obdobích, od tolerančního patentu do současnosti, charakterizovat i různé aktivity tohoto protestantského společenství. Bohatý obrazový doprovod (fotografie, mapy, dokumenty) provázejí hutné komentáře. Před zrakem čtenářů se tak odvíjí film, jehož úseky vytvářejí ze střípků mozaiky plastický obraz církve.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.122...)