Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2102682 obálek a 520113 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Blahoslavený Hroznata, Kritický životopis

Autor: Kubín, Petr
Rok: 2000
ISBN: 9788070214183
NKP-CNB: cnb000982164
OCLC Number: (OCoLC)46736680
OKCZID: 110008944

Citace (dle ČSN ISO 690):
KUBÍN, Petr. Blahoslavený Hroznata: kritický životopis. Vyd. 1. V Praze: Vyšehrad, 2000, 284 s. Historica. ISBN 80-7021-418-X.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Autor se ve své doktorandské práci zaměřil na kritický analytický rozbor pramenů k Hroznatovu životopisu. Soubor nejstarších pramenů (tepelské listiny) pochází z premonstrátského kláštera v Teplé, který blahoslavený Hroznata založil. Druhým pramenem k jeho životu je Legenda o blahoslaveném Hroznatovi poprvé vydaná opatem premonstrátského kláštera Louka u Znojma v roce 1608. Vedle toho autor pramennou základnu doplnil o polské prameny, diplomatické prameny, kroniky, letopisy a tepelské anály a další archiválie. Důležitým pramenem je i publikace výsledků antropologického výzkumu Hroznatových tělesných ostatků. Životopis vznikl na základě kritické interpretace pramenů a odhalením nakolik poznatelná historická realita koresponduje s legendou.

Zdroj anotace: MLPDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze
Můj antikvariát
1. Podzemní antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.218.67...)