Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2448484 obálek a 685099 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Černá smrt v Evropě: velký mor a konec středověku

Autor: Bergdolt, Klaus a Hlavička, Jan
Rok: 2002
ISBN: 9788070215418
NKP-CNB: cnb001124382
OCLC Number: (OCoLC)51192246
OKCZID: 110068070

Citace (dle ČSN ISO 690):
BERGDOLT, Klaus. Černá smrt v Evropě: velký mor a konec středověku. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2002. 236 s. Kulturní historie.

Hodnocení: 4.2 / 5 (31 hlasů)


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Historická studie zabývající se dějinami moru a jeho dopadem na kulturu a společnost. Mor, který Evropu postihl v letech 1346 až 1350, byl jednou z největších katastrof v dějinách Západu. Padla mu za oběť zhruba třetina obyvatelstva. Klaus Bergdolt se zabývá nejprve epidemiemi antiky a raného středověku a lékařskou problematikou moru, a posléze na základě poutavých svědectví soudobých kronikářů líčí každodenní život za moru, zabývá se průvodními jevy černé smrti, jako byly průvody flagelantů a pogromy, a vlivem moru na hospodářskou a společenskou strukturu evropských zemí. V závěru se zaměřuje na vliv moru na umění a literaturu pozdního středověku

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze
Můj antikvariát
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.229.142...)