Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2647464 obálek a 797615 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Poslední věci člověka: nebe, peklo, očistec ve středověkuAutor: Dinzelbacher, Peter
Rok: 2004
ISBN: 9788070216934
NKP-CNB: cnb001315511
OCLC Number: (OCoLC)85106564
OKCZID: 110010604
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
DINZELBACHER, Peter. Poslední věci člověka: nebe, peklo, očistec ve středověku. Překlad Petr BABKA. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2004. 151 s. Kulturní historie.

Hodnocení: 4.1 / 5 (10 hlasů)


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Obraz světa ve středověku byl formován křesťanstvím, židovstvím a z části pohanskoantickou tradicí. Podíl na vytvoření představ o struktuře a zániku světa i představ o podobě míst odměny a odplaty měly náboženské texty rozšířené v křesťansko-židovském prostředí. Kniha analyzuje prameny z epochy středověku (texty i obrazy), které popisují i znázorňují zánik světa i odchod z pozemského světa (cesty duše a soud nad duší, poslední soud, vzkříšení, zavržení, očištění, strach a spása, vize ráje a podsvětí, nebe a pekla) i proměnu těchto témat v průběhu času.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze
Můj antikvariát
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)