Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2160828 obálek a 531811 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Novozákonní apokryfy. III, Proroctví a apokalypsy

Rok: 2007
ISBN: 9788070218143
NKP-CNB: cnb001707523
OCLC Number: (OCoLC)124091459
OKCZID: 110000133
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
Novozákonní apokryfy. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007. 563 s., [8] s. barev. obr. příl. Knihovna rané křesťanské literatury, sv. 3.
Zdroj:


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Širší zájem o tyto starobylé křesťanské texty, které pro myšlenky odchylné od církevního učení nebyly přijaty do biblického kánonu, byl v nedávné době vzbuzen objevením tzv. Jidášova evangelia a úspěchem románu D. Browna Šifra mistra Leonarda. Ve třetím svazku se může čtenář seznámit s apokryfními apokalypsami neboli „zjeveními“. Zatímco v bibli je apokalyptický žánr zastoupen jen okrajově (knihou Daniel a Zjevením sv. Jana), apokryfních spisů s podobnou tematikou je celá řada. Pohybují se na rozhraní židovské a křesťanské literatury a dokumentují posun duchovního klimatu v prvních staletích po Kristu. Zabývají se dějinami světa, vznikem a zánikem říší i měst (Sibylliny věštby), stále naléhavěji však zaznívá i stará lidská otázka, jaký osud čeká dobré a zlé v ráji nebo pekle.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.231.220...)