Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2102637 obálek a 520113 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Objevování Bible : Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie

Autor: Finkelstein, Israel
Rok: 2007
ISBN: 9788070218693
NKP-CNB: cnb001723640
OCLC Number: (OCoLC)188560298
OKCZID: 110004257
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
FINKELSTEIN, Israel. Objevování Bible: Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007. 329 s. Teologie.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Hodnocení: 3.5 / 5 (4 hlasů)      spolupracujeme s CBDB.cz


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Archeolog Finkelstein a historik Silberman představují v této knize výsledky svého současného bádání o starověkém Izraeli. Jejich dílo doznalo v mnoha zemích nesporných úspěchů. V této knize se zabývají otázkami základního charakteru: Co víme o době izraelských patriarchů Abraháma, Izáka a Jákoba? Kdy vznikl monoteismus? Kdy a kde se objevily první Izraelité? Jak se izraelský lid poprvé dostal do země zaslíbené? Kdy a proč se stal Jeruzalém hlavním městem starověkého Izraele? Na tyto a další otázky zde dostáváme nové a často překvapivé odpovědi. Tak si oba autoři vytvářejí základ pro svůj fascinující výklad, jak a proč se biblická vyprávění výrazně liší od místních archeologických nálezů a postupně dospívají k nové verzi dějin starověkého Izraele.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.204.191...)