Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437284 obálek a 679079 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Anthropologická analýza středověké populace z Dolních Věstonic - Na pískách; Anthropological Analysis of the Early Medieval Population from Dolní Věstonice - Na Pískách

Rok: 2013
ISBN: 9788070283943
NKP-CNB: cnb002443635
OCLC Number: (OCoLC)837504343
OKCZID: 111877910

Citace (dle ČSN ISO 690):
Antropologická analýza raně středověké populace z Dolních Věstonic - Na Pískách =: Anthropological analysis of the early medieval population from Dolní Věstonice - Na Pískách. Vyd. 1. Editor Ivana JAROŠOVÁ, editor Martina FOJTOVÁ, editor Zdeněk TVR


Anotace

 

Tato monografie, vytvořená kolektivem autorů, se zabývá antropologickým vyhodnocením slovanské populace z lokality Dolní Věstonice – Na Pískách. Při archeologickém výzkumu pohřebiště v letech 1946–1959 bylo nalezeno přes 1 300 hrobů, pro antropologickou analýzu bylo k dispozici 893 koster uložených ve sbírkách Ústavu Anthropos Moravského zemského muzea. Publikace se věnuje demografickému složení populace, metrickému vyhodnocení koster a výskytu epigenetických znaků. Další kapitoly se zabývají paleopatologickou analýzou a výskytem cribra orbitalia. Zvláštní pozornost je věnována stavu chrupu v populaci a rekonstrukci stravy na základě studia bukálních mikroabrazí zubů a prvkové analýzy vybraných kosterních pozůstatků. Monografie je doplněna také o osteologický rozbor milodarů nalezených v jednotlivých hrobech. Součástí publikace je seznam všech analyzovaných jedinců a mapka pohřebiště.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.16...)