Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2181378 obálek a 541666 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Doba a místo vzniku hlaholice

Rok: 2015
ISBN: 9788070284490
NKP-CNB: cnb002708248
OKCZID: 119265759

Citace (dle ČSN ISO 690):
MÜLLER, Ivan. Doba a místo vzniku hlaholice. Brno: Moravské zemské muzeum, 2015, 73 s. ISBN 978-80-7028-449-0.
Zdroj:


Anotace

 

Předpokládám, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že současný ustálený a nezpochybňovaný tzv. vědecký názor o vzniku slovanského písma a o vztahu mezi hlaholicí a cyrilicí by se dal v kostce vyjádřit odpověďmi na osm otázek. První čtyři se vztahují na hlaholici: Kým byla vytvořena? Odpověď: sv. Cyrilem. Kdy vznikla? Krátce před jeho příchodem na Moravu, tj. circa 862-3. Kde vznikla? Asi v Cařihradě - její jazykové kořeny (resp. kořeny literatury jí psané) však sahají do okolí Soluně, odkud svatí bratři pocházeli. Z čeho vznikla? Z řecké minuskule. Někdy je tato odpověď specifičtější: z řecké minuskulní kurzívy. Druhá čtveřice týchž otázek se vztahuje na cyrilici: Kým byla vytvořena? Neznámým žákem svatých Cyrila a Metoděje. Kdy vznikla? Několik let po smrti Metodějově a vyhnání žáků slovanských věrozvěstů z Moravy v roce 885. Kde vznikla? Někde na Balkáně, asi v bulharské Prěslavi. Z čeho vznikla? Z řecké unciály, tj. z řeckého majuskulního, knižního písma.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.235.107...)