Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2102503 obálek a 520072 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Moravští zemští prezidenti

Rok: 2016
ISBN: 9788070284711
NKP-CNB: abd001-002113752
OCLC Number: (OCoLC)962341479
OKCZID: 127534930

Citace (dle ČSN ISO 690):
PERNES, Jiří. Moravští zemští prezidenti. První vydání. Brno: Moravské zemské muzeum, 2016, 89 s. ISBN 978-80-7028-471-1.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

 

Morava je jednou z historických zemí Koruny české. Po krátkém období nezávislosti v 8. až 10. století, kdy dokonce pod označením Velká Morava či Velkomoravská říše hrála velmocenskou roli ve střední Evropě, stala se Morava v důsledku útoku kočovných Maďarů a následných událostí součástí českého státu. Od 11. století se nacházela pod vládou Přemyslovců, jejichž mladší synové zde vládli jako moravská knížata, toto soužití však nebylo vždy bezproblémové. V roce 1142 vyvrcholil konflikt mezi moravskými knížaty a českým panovníkem Vladislavem II. povstáním, v němž byli Moravané – přes počáteční úspěchy – poraženi. V září 1182 císař Fridrich Barbarossa vyhlásil Moravu markrabstvím, nezávislým na Čechách, markrabské hodnosti se Morava těšila až do roku 1918. V období vrcholného středověku došlo k opětovnému sjednocení s Čechami, Morava si však postupně budovala svoji vlastní samosprávu, která existovala až do vzniku Československé republiky a která se vyvíjela a proměňovala.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.206.194...)