Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2415840 obálek a 661503 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Novokřtěnská, habánská a posthabánská fajáns v Moravském zemském muzeu (1600-1765) = Anabaptist, Haban and post-Haban faience in Moravian Museum (1600-1765)

Autor: Alena Kalinová, Miloš Bartoň
ISBN: 9788070284872
NKP-CNB: cnb002997881
OKCZID: 127906614

Citace (dle ČSN ISO 690):
KALINOVÁ, Alena. Novokřtěnská, habánská a posthabánská fajáns v Moravském zemském muzeu (1600-1765) =: Anabaptist, Haban and post-Haban faience in Moravian Museum (1600-1765). Přeložil Miloš BARTOŇ. Brno: Moravské zemské muzeum, 2017. 287 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.110...)