Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2612664 obálek a 778628 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kovová depozita mladší doby bronzové z hradiska Réna u Ivančic = Metalldeponierungen der älteren Urnenfelderzeit von der Wallanlage Réna bei IvančiceAutor: Milan Salaš, Milan Salaš, Milan Salaš
ISBN: 9788070285046
NKP-CNB: cnb003071026
OKCZID: 128017755

Citace (dle ČSN ISO 690):
SALAŠ, Milan. Kovová depozita mladší doby bronzové z hradiska Réna u Ivančic =: Metalldeponierungen der älteren Urnenfelderzeit von der Wallanlage Réna bei Ivančice. Vydání 1. Brno: Moravské zemské muzeum, 2018. 278 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)