Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2207498 obálek a 557873 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Čeští sběratelé a tradiční vietnamské umění =: Czech collectors and traditional Vietnamese art

Autor: Müllerová, Petra
Rok: 2009
ISBN: 9788070362686
NKP-CNB: cnb002028101
OCLC Number: (OCoLC)649799312
OKCZID: 110603910

Citace (dle ČSN ISO 690):
MÜLLEROVÁ, Petra. Čeští sběratelé a tradiční vietnamské umění =: Czech collectors and traditional Vietnamese art. 1st ed. Prague: National Museum, 2009. 206 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.238.4...)