Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2119396 obálek a 525073 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Signované plastiky a sportovní trofeje

Autor: Schůtová, Jitka
Rok: 2010
ISBN: 9788070362754
NKP-CNB: cnb002148519
OCLC Number: 703549400
OKCZID: 110785071

Citace (dle ČSN ISO 690):
SCHŮTOVÁ, Jitka, Hana HAVRÁNKOVÁ a Vlasta SAUROVÁ. Signované plastiky a sportovní trofeje: sbírka tělesné výchovy a sportu Národního muzea. 1. vyd. Praha: Národní muzeum, 2010, 282 s. ISBN 978-80-7036-275-4.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha
Městská knihovna v Praze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.30...)