Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172717 obálek a 537283 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Keltové = The Celts

Autor: Viktoria Čisťáková, Miluše Dobisíková, Jiří Militký, Petr Velemínský, Pavel Sankot, David Joseph Gaul
ISBN: 9788070365564
OKCZID: 127911670

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČISŤÁKOVÁ, Viktoria, Miluše DOBISÍKOVÁ, Jiří MILITKÝ, Petr VELEMÍNSKÝ, et al. Keltové =: The Celts. Přeložil David Joseph GAUL. [Praha]: Národní muzeum, [2018]. 62 stran.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.168.112...)