Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2314655 obálek a 582837 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Antické umění ve sbírce Národního muzea

Autor: Helena Svobodová
ISBN: 9788070366417
NKP-CNB: cnb003218994
OKCZID: 128448581

Citace (dle ČSN ISO 690):
SVOBODOVÁ, Helena. Antické umění ve sbírce Národního muzea. 1. vydání. Praha: Národní muzeum, 2020. 453 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.236.228...)