Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437844 obálek a 679390 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o půdě - komentář

Autor: Barešová, Ema
Rok: 1991
ISBN: 9788070381571
NKP-CNB: cnb000063751
OCLC Number: (OCoLC)39599713
OKCZID: 110343760
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
BAREŠOVÁ, Ema. Zákon o půdě - komentář. 1. vyd. Praha: Panorama, 1991, 44 s. Nové zákony, Ius 4/1991. ISBN 80-7038-157-4.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.227.235...)