Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2446603 obálek a 684086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dějiny hudby: Určeno posl. studia učitelství zákl. škol, pedag. fakult, posl. herectví na vys. školách a stud. konzervatoří v 1. - 4. roč. studia

Autor: Bártová, Jindřiška, Schnierer, Miloš a Zouharová, Věra
Rok: 1992
ISBN: 9788070400609
NKP-CNB: cnb000075810
NKP-CNB: cnb002804234
OCLC Number: (OCoLC)85637983
OCLC Number: (OCoLC)85637482
OCLC Number: (OCoLC)85637987
OKCZID: 110328106
Vydání: 2., revidované, dopl. a rozš. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
BÁRTOVÁ, Jindřiška. Dějiny hudby. 2., revidované, dopl. a rozš. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1992. 3 sv. (45, 64, 67 s.).


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.232...)