Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2415347 obálek a 661394 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740)

Autor: Bůžek, Václav, Král, Pavel a Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740) (2004 : Český Krumlov, Česko)
Rok: 2006
ISBN: 9788070408827
NKP-CNB: cnb001692182
OCLC Number: (OCoLC)122507870
OKCZID: 110006230
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
BŮŽEK, Václav, ed. a KRÁL, Pavel, ed. Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740). Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, 2006. 625 s. Opera historica, 11.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po registraci)
Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Jihočeská vědecká knihovna v Českých BudějovicíchAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha
Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.235.60...)