Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2846531 obálek a 854536 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Finanční matematika: vybrané kapitoly základní finanční matematiky : (pracovní sešit)Autor: Šimková, Eva a Univerzita Hradec Králové
Rok: 2006
ISBN: 9788070410080
NKP-CNB: cnb001661256
OCLC Number: (OCoLC)85718993
OKCZID: 110257385
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠIMKOVÁ, Eva. Finanční matematika: vybrané kapitoly základní finanční matematiky : (pracovní sešit). Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006, 137 s. ISBN 80-7041-008-6.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné přes terminál )
Národní digitální knihovna (dostupné přes terminál )Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)