Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2747094 obálek a 845224 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Didaktika pedagogikyAutor: Jaroslav Šturma
Rok: 1993
ISBN: 9788070412282
NKP-CNB: boa001-mzk01000056718
OKCZID: 110283264

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠTURMA, Jaroslav. Didaktika pedagogiky. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 1993, 97 s. ISBN 80-7041-228-3.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)