Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2701892 obálek a 826524 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vývoj a směřování odborných praxí na vysokých školách v oborech sociální práceAutor: Truhlářová, Zuzana, Kořínková, Jana a Univerzita Hradec Králové
Rok: 2008
ISBN: 9788070413470
NKP-CNB: cnb001834749
OCLC Number: (OCoLC)316678371
OKCZID: 110248895
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
TRUHLÁŘOVÁ, Zuzana, ed. a KOŘÍNKOVÁ, Jana, ed. Vývoj a směřování odborných praxí na vysokých školách v oborech sociální práce. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. 90 s. Texty k sociální práci.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna (dostupné pouze v této knihovně)
Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)