Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2748769 obálek a 845552 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů: sborník příspěvků z mezinárodní konferenceAutor: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů (2004 : Hradec Králové, Česko) a Univerzita Hradec Králové
Rok: 2004
ISBN: 9788070414385
OKCZID: 110666225
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů: sborník příspěvků z mezinárodní konference. Hradec Králové: Gaudeamus, [1996]-.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)
Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné přes terminál )Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)