Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2199862 obálek a 554569 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Studie o současných hypokoristických podobách rodných jmen v češtině

Autor: Pastyřík, Svatopluk, Univerzita Hradec Králové
Rok: 2003
ISBN: 9788070415696
NKP-CNB: cnb001245254
OCLC Number: (OCoLC)53271974
OKCZID: 110361390

Citace (dle ČSN ISO 690):
PASTYŘÍK, Svatopluk. Studie o současných hypokoristických podobách rodných jmen v češtině. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003, 140 s. ISBN 80-7041-569-X.


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.226.248...)