Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2210899 obálek a 558540 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Konstruktivismus v sociální práci s komunitou

Autor: Kappl, Miroslav, Univerzita Hradec Králové
Rok: 2009
ISBN: 9788070417676
NKP-CNB: cnb001962917
OCLC Number: (OCoLC)455844686
OKCZID: 110272250

Citace (dle ČSN ISO 690):
KAPPL, Miroslav. Konstruktivismus v sociální práci s komunitou. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009, 66 s. Texty k sociální práci. Vybrané kapitoly z teorií a metod sociální práce, sv. 3. ISBN 978-80-7041-767-6.


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha
Můj antikvariát


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.201.9...)