Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2174071 obálek a 537793 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Česká interpunkční cvičení s klíčem

Autor: Jana Svobodová
Rok: 1997
ISBN: 9788070421246
NKP-CNB: cnb000304693
OKCZID: 110339130

Citace (dle ČSN ISO 690):
SVOBODOVÁ, Jana. Česká interpunkční cvičení s klíčem. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 1997, 51 s. Učební texty Ostravské univerzity. ISBN 80-7042-124-X.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.236.126...)