Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2157924 obálek a 530605 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Teoretické základy informatiky II: [studijní materiály pro distanční kurz ...]

Autor: Habiballa, Hashim
Rok: 2003
ISBN: 9788070428610
NKP-CNB: cnb001309349
OCLC Number: (OCoLC)56872354
OKCZID: 110672404

Citace (dle ČSN ISO 690):
HABIBALLA, Hashim. Teoretické základy informatiky II. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. 58 s. Systém celoživotního vzdělávání Moravskoslezska.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.232.62...)