Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2213046 obálek a 558967 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Programovací nástroj Pascal: [studijní materiály pro distanční kurz ...]

Autor: Treterová, Eliška
Rok: 2003
ISBN: 9788070429556
NKP-CNB: cnb001314082
OCLC Number: (OCoLC)85104470
OKCZID: 110668572

Citace (dle ČSN ISO 690):
TRETEROVÁ, Eliška. Programovací nástroj Pascal. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. 71 s. Systém celoživotního vzdělávání Moravskoslezska.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.210.11...)