Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2200664 obálek a 554814 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Cesty ke vzdělání: vzdělanostní dráhy a vzdělanostní nerovnosti v socialismu

Autor: Kreidl, Martin, Západočeská univerzita
Rok: 2008
ISBN: 9788070436783
NKP-CNB: cnb001834208
OCLC Number: (OCoLC)320208625
OKCZID: 110268550

Citace (dle ČSN ISO 690):
KREIDL, Martin. Cesty ke vzdělání: vzdělanostní dráhy a vzdělanostní nerovnosti v socialismu. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008. 323 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

V této práci se autor věnuje otázce socioekonomických nerovností v přístupu ke vzdělání v bývalých socialistických společnostech. Chce ukázat, zda (a jak) se tyto nerovnosti v bývalých socialistických zemích proměnily. Zejména ho zajímá, zda socialistické rovnostářství dosáhlo vyrovnání vzdělávacích příležitostí mezi různými vrstvami společnosti a jaké okolnosti bránily a napomáhaly jejich úspěchu. Ukazuje, jakým způsobem na tyto politiky reagovali samotní aktéři – zejména rodiče a jejich děti, jejichž vzdělávacích plánů se socialistické rovnostářství přímo dotýkalo.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Srovname.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.208.202...)