Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2445557 obálek a 683427 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Collected lectures on historical development of English

Autor: Petrlíková, Jarmila,
Rok: 2010
ISBN: 9788070437803
NKP-CNB: cnb002030211
OCLC Number: 607527402
OKCZID: 110529318

Citace (dle ČSN ISO 690):
PETRLÍKOVÁ, Jarmila. Collected lectures on historical development of English. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009, 112 s. ISBN 978-80-7043-780-3.


Anotace

 

skripta jsou určena pro studenty navazujícího magisterského studia, oboru anglický jazyk, poskytují komplexní pohled na studovaný jazyk z hlediska jeho historického vývoje. Jejich cílem je seznámit studenty s charakteristickými vývojovými změnami jazyka, které vedly k přechodu angličtiny od jazyků syntetických k jazykům analytickým, a umožnit jim uvědomit si vliv těchto změn na jazyk v jeho jednotlivých vývojových stadiích a tím lépe pochopit současný jazykový systém angličtiny a jeho principy. Takovéto porozumění jazyku a pochopení principů a zákonitostí jeho vývoje může pomoci studentům - budoucím učitelům angličtiny - lépe předávat své znalosti budoucím žákům.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.235.179...)