Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2847728 obálek a 855372 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Mapování archeologického potenciálu pomocí leteckých snímkůAutor: Šmejda, Ladislav
Rok: 2009
ISBN: 9788070438329
NKP-CNB: cnb002030049
OCLC Number: (OCoLC)607527359
OKCZID: 110521528
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠMEJDA, Ladislav. Mapování archeologického potenciálu pomocí leteckých snímků. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009, 163 s. ISBN 978-80-7043-832-9.


Anotace

 

Publikace je výstupem výzkumného záměru Opomíjená archeologie (MSM 4977751314) a grantu Hledání konkrétních archeologických struktur (GA ČR 404/08/H007).


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)