Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2912296 obálek a 880764 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Energetika a životní prostředíAutor: František Kepák, Karel Svoboda
ISBN: 9788070442142
OKCZID: 128297247

Citace (dle ČSN ISO 690):
SVOBODA, Karel. Energetika a životní prostředí. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 1998. [ca 240] s. Skripta.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)