Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2701892 obálek a 826524 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Biologie člověka a zdravotní prevenceAutor: Hajerová Műllerová, Lenka
Rok: 2001
ISBN: 9788070443620
NKP-CNB: cnb001065535
OCLC Number: (OCoLC)51185487
OKCZID: 110567401
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
HAJEROVÁ MŰLLEROVÁ, Lenka. Biologie člověka a zdravotní prevence. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, 2001, 126 s. Skripta. ISBN 80-7044-362-6.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury