Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2701025 obálek a 826051 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Atomová fyzikaAutor: Macková, Anna a Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
Rok: 2003
ISBN: 9788070445150
NKP-CNB: cnb001448918
OCLC Number: (OCoLC)85122417
OKCZID: 110532844

Citace (dle ČSN ISO 690):
MACKOVÁ, Anna. Atomová a jaderná fyzika. Vyd. 1. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2003. 83 s. Skripta.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné přes terminál )
Moravská zemská knihovna (dostupné přes terminál )Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)