Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2197345 obálek a 553383 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sociální patologie : propedeutika

Autor: Slavomil Fischer
Rok: 2006
ISBN: 9788070448120
NKP-CNB: nkc20061701632
OCLC Number: 124089638
OKCZID: 110258042

Citace (dle ČSN ISO 690):
FISCHER, Slavomil. Sociální patologie: propedeutika. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2006, 144 s. Skripta. ISBN 80-7044-812-1.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.234.223...)