Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2198133 obálek a 553616 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Notum facimus universis collegis--: k životnímu jubileu Ludmily Sulitkové

Rok: 2006
ISBN: 9788070448441
NKP-CNB: cnb001707243
OCLC Number: (OCoLC)316296955
OKCZID: 110169213

Citace (dle ČSN ISO 690):
Notum facimus universis collegis--: k životnímu jubileu Ludmily Sulitkové. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2006. 249 s. Acta Universitatis Purkynianae Facultatis Philosophicae. Studia historica, 6.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Sborník je ohlednutím za publikační činností Ludmily Sulitkové, která se věnuje převážně otázkám městské diplomatiky ve středověku a raném novověku. Jedná se o výbor studií staršího i novějšího data, které tvoří kompaktní pohled na danou problematiku. Sborník je doplněn též bibliografií.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Knihy.ABZ.cz
Srovname.cz
Zboží.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.226.241...)