Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2446603 obálek a 684086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sociální ekonomika a sociální podnik

Autor: Hunčová, Magdalena
Rok: 2007
ISBN: 9788070449462
NKP-CNB: cnb001784679
OCLC Number: (OCoLC)236553758
OKCZID: 110264780
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
HUNČOVÁ, Magdalena. Sociální ekonomika a sociální podnik. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2007, 181 s. Acta Universitatis Purkynianae ;, Studia oeconomica, 134.. ISBN 978-80-7044-946-2.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.232...)