Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1907809 obálek a 477513 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o dani z nemovitostí : komentář.

Autor: Rohlíčková, Alena
Rok: 1994
ISBN: 9788070490785
NKP-CNB: cnb000082667
OKCZID: 110338317

Citace (dle ČSN ISO 690):
ROHLÍČKOVÁ, Alena. Zákon o dani z nemovitostí. 1. vyd. Praha: C.H. Beck :, SEVT, 1994, 88 s. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 80-7049-078-0.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát 50.00 Kč


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.85.10...)