Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2161034 obálek a 531866 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Klementinum: Praha = Prague = Prag

Autor: Král, Ivan
Rok: 2006
ISBN: 9788070504895
NKP-CNB: cnb001652815
OKCZID: 110688133

Citace (dle ČSN ISO 690):
KRÁL, Ivan. Klementinum: Praha = Prague = Prag [grafika]. Praha: Národní knihovna České republiky ;, Král, 2006. 14 l.
Zdroj:


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Na 14 barevných fotografiích si můžeme prohlédnout většinu důležitých částí Klementina. Vnější pohledy komplexu, nádvoří, historické sály a jejich výzdobu - barokní knihovní sál, nový matematický sál, bývalý refektář koleje, zrcadlovou kapli, některé detaily a vzácné součásti zařízení a zajímavá řešení prostor dnešní Národní knihovny. Na zadní straně fotografií je krátký doprovodný text obrázků v češtině, angličtině a němčině.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat čtenářskou recenzi

Od: (34.238.190...)