Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2170772 obálek a 536295 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Libri catenati Egrenses : knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku

Autor: Kamil Boldan, Jindřich Marek
Rok: 2013
ISBN: 9788070506189
NKP-CNB: cnb002440467
OCLC Number: (OCoLC)847727566
OKCZID: 112099847

Citace (dle ČSN ISO 690):
BOLDAN, Kamil, ed. a MAREK, Jindřich, ed. Libri catenati Egrenses: knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2013. 358 s.
Zdroj:


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Autoři celkem 11 studií upozorňují na jednotlivé rukopisné texty či jejich soubory, na iluminace a rané grafiky významné z hlediska umělecké historie, popisují činnost klášterní knihvazačské dílny, zabývají se vývojem knihovny i rekonstrukcí pozdně středověkých osobních knihoven, které vplynuly do chebského fondu, a chebskými katenáty.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.236.97...)