Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2387380 obálek a 593327 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Jan Hus: problém přijmout svobodu

Autor: Uhlíř, Zdeněk
Rok: 2015
ISBN: 9788070506493
NKP-CNB: cnb002685157
OCLC Number: (OCoLC)913563814
OKCZID: 116822356

Citace (dle ČSN ISO 690):
UHLÍŘ, Zdeněk. Jan Hus: problém přijmout svobodu. Vydání první. Praha: Národní knihovna ČR, 2015. 87 stran.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Autor knihy se zamýšlí nad faktem, že ačkoli Mistr Jan Hus je světově známou osobností českých dějin, není v širším historickém rámci přijímán jednoznačně. Na jedné straně ho většina husovských badatelů i velká část evangelíků považuje za vzorový příklad svobodně myslícího člověka, na druhé straně nelze pominout ani pohled mnoha socialistů různých proudů, dokonce i anglosaských klasických liberálů a libertariánů, kteří Husa pokládají za typického klerikála, anebo dokonce za podněcovatele anticivilizačního hnutí a prosazovatele destrukce. Sleduje jeho myšlenkový vývoj a ideové střety v českých zemích, které umožňují interpretovat Husův život, Husovo působení a s ním spojené konflikty na pozadí jím prosazovaného způsobu činné víry, důležitého pro emancipaci laického živlu ve středověké církvi, a jeho protějšku, představovaného subjektivním svobodným jednáním, zásadním pro liberalizaci a demokratizaci života v tehdejší společnosti.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.214...)