Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1884904 obálek a 467022 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Konzervace a restaurování novodobých knihovních fondů

Autor: Petra Vávrová, Magda Součková
ISBN: 9788070506967
NKP-CNB: cnb002963102
OKCZID: 127856636

Citace (dle ČSN ISO 690):
Konzervace a restaurování novodobých knihovních fondů. 1. vydání. Editorka Petra VÁVROVÁ, editorka Magda SOUČKOVÁ. Praha: Národní knihovna České republiky, 2017. 283 stran.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.84.182...)