Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1939879 obálek a 482278 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Veřejné knihovny Jihomoravského kraje: medailonky profesionálních knihoven měst a obcí

Autor: Kratochvílová, Monika, Nejezchlebová, Jana
Rok: 2007
ISBN: 9788070511718
NKP-CNB: cnb001780717
OCLC Number: (OCoLC)228599062
OKCZID: 110587341

Citace (dle ČSN ISO 690):
KRATOCHVÍLOVÁ, Monika a Jana NEJEZCHLEBOVÁ. Veřejné knihovny Jihomoravského kraje: medailonky profesionálních knihoven měst a obcí. Vyd. 1. V Brně: Jihomoravský kraj :, Moravská zemská knihovna, 2007, 112 s. ISBN 978-80-7051-171-8.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Digitalizovaný dokument - Jihočeská vědecká knihovna
Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.161.118...)