Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2103291 obálek a 520568 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Jan Amos Komenský ve fondech MZK : katalog k výstavě

Autor: Vojtěch Balík, Jiří Dufka, Tomáš Kubíček, Jitka Machová, Jindra Pavelková
ISBN: 9788070512050
OKCZID: 118105885

Citace (dle ČSN ISO 690):
BALÍK, Vojtěch, Jiří DUFKA, Tomáš KUBÍČEK, Jitka MACHOVÁ a Jindra PAVELKOVÁ. Jan Amos Komenský ve fondech MZK: katalog k výstavě. 1. vydání. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2015, 90 s. ISBN 978-80-7051-205-0.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.175.113...)