Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2448484 obálek a 685099 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Krásná kniha moravská: kniha budiž i u nás a dnes uměleckým dílem : katalog k výstavě v galerii MZK

Autor: Glombová, Hana, Macháčková, Romana a Moravská zemská knihovna (Brno, Česko)
Rok: 2019
ISBN: 9788070512821
OKCZID: 128293942

Citace (dle ČSN ISO 690):
GLOMBOVÁ, Hana. Krásná kniha moravská: kniha budiž i u nás a dnes uměleckým dílem : katalog k výstavě v galerii MZK. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2019. 108 stran.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.238.204...)