Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2462916 obálek a 691997 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Případ Šembera

Autor: Mocná, Dagmar
Rok: 2020
ISBN: 9788070512975
NKP-CNB: cnb003265909
OKCZID: 128506680

Citace (dle ČSN ISO 690):
MOCNÁ, Dagmar. Případ Šembera. Brno: Moravská zemská knihovna, 2020. 187 stran.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Monografie napsaná literární historičkou Dagmar Mocnou pojednává o životě novináře a básníka Vratislava Kazimíra Šembery (1844–1891), současníka a přítele Jana Nerudy. V zájmu pozornosti není pouze Šemberův pozoruhodný životní příběh, ale zejména způsoby, jakými byl prezentován a konstruován v dobových médiích v závislosti na vyhrocené české otázce (obraz zrádce národa) a dalších dobově podmíněných tématech.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (52.205.167...)