Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2647813 obálek a 797865 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Alessandro CatalanoAutor: Tomáš Kubíček, Jiří Pelán, Alessandro Catalano, Laura Angeloni, Alice Flemrová
ISBN: 9788070513248
NKP-CNB: cnb003449423
OKCZID: 128915415

Citace (dle ČSN ISO 690):
KUBÍČEK, Tomáš. Alessandro Catalano. Překlad Laura ANGELONI, překlad Alice FLEMROVÁ. Brno: Moravská zemská knihovna, 2022. 146 stran. Premia Bohemica.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)