Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2197353 obálek a 553383 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

English past and present : an introductory course

Autor: Josef Vachek
Rok: 1990
ISBN: 9788070663257
NKP-CNB: cnb000061450
OCLC Number: (OCoLC)85672288
OKCZID: 110554913

Citace (dle ČSN ISO 690):
VACHEK, Josef. English past and present: an introductory course : určeno pro posl. fak. pedag. 2. vyd., ve St. pedag. nakl.adatelství 1. vyd. Praha: SPN, 1990, 71 s. ISBN 80-7066-325-1.


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.234.223...)