Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2387380 obálek a 593327 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Úvod do studia ekonomie a tržní ekonomiky : [skripta pro posluchače pedag. fak. Univerzity Karlovy]

Autor: Šrédl, Karel
Rok: 1991
ISBN: 9788070663752
NKP-CNB: cnb000059227
OCLC Number: (OCoLC)39428707
OKCZID: 110535471
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠRÉDL, Karel. Úvod do studia ekonomie a tržní ekonomiky: [skripta pro posluchače pedag. fak. Univerzity Karlovy]. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1991, 262 s. ISBN 80-7066-375-8.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.214...)
 
 
 

Seznam literatury