Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2445557 obálek a 683427 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Biologie: otázky pro přijímací zkoušky pro 1. LF a 2. LF UK Praha

Autor: Soukup, František
Rok: 1991
ISBN: 9788070664070
NKP-CNB: cnb000060558
OCLC Number: (OCoLC)85670439
OKCZID: 110607606

Citace (dle ČSN ISO 690):
SOUKUP, František. Biologie: otázky pro přijímací zkoušky pro 1. LF a 2. LF UK Praha. Praha: Karolinum, 1991. 179 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.235.179...)