Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2197353 obálek a 553383 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vybrané kapitoly z dějin státu a práva zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky

Autor: Stanislav Balík
Rok: 1994
ISBN: 9788070668597
OKCZID: 110312820

Citace (dle ČSN ISO 690):
BALÍK, Stanislav. Vybrané kapitoly z dějin státu a práva zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky: skripta pro posl. právnické fak. Univ. Karlovy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994, 104 s. ISBN 80-7066-859-8.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.208.202...)